7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Domažlice 324 1 064,5 1 583,8 313 1 018,5 1 166,2 637 1 041,4 1 378,5
Klatovy 529 1 234,3 1 658,7 526 1 199,5 1 234,0 1 055 1 216,7 1 443,6
Plzeň-město 1 023 1 118,4 1 544,0 1 058 1 098,7 1 089,0 2 081 1 108,3 1 274,6
Plzeň-jih 345 1 096,0 1 624,2 299 974,4 1 024,7 644 1 036,0 1 270,6
Plzeň-sever 382 992,8 1 516,1 387 1 000,2 1 118,1 769 996,5 1 293,0
Rokycany 292 1 222,0 1 636,5 286 1 190,6 1 181,4 578 1 206,3 1 403,3
Tachov 281 1 062,1 1 722,7 262 995,4 1 235,3 543 1 028,8 1 454,9
Plzeňský kraj 3 176 1 114,1 1 594,5 3 131 1 077,5 1 132,2 6 307 1 095,6 1 336,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)