7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Chrudim 523 204,4 745,8 537 209,8 466,6 1 060 414,2 601,4
Pardubice 878 343,1 744,3 900 351,7 483,1 1 778 694,8 596,9
Svitavy 570 222,7 840,8 546 213,4 490,5 1 116 436,1 656,3
Ústí nad Orlicí 752 293,9 839,5 683 266,9 489,8 1 435 560,8 648,9
Pardubický kraj 2 723 1 064,1 789,6 2 666 1 041,8 482,2 5 389 2 105,9 622,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)