7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Jeseník 243 78,5 929,9 234 75,5 598,6 477 154 746,9
Olomouc 1 282 413,9 861,5 1 193 385,2 479,5 2 475 799 645,8
Prostějov 667 215,3 937,4 627 202,4 523,1 1 294 417,8 704,1
Přerov 711 229,5 830,9 771 248,9 532,1 1 482 478,5 667,1
Šumperk 646 208,6 823,4 659 212,8 507,7 1 305 421,3 646,8
Olomoucký kraj 3 549 1 145,8 864,6 3 484 1 124,8 510,9 7 033 2 270,5 666,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)