7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Bruntál 594 100,3 1 040,0 524 88,5 591,7 1 118 188,9 790,1
Frýdek-Místek 1 139 192,4 855,7 1 144 193,3 527,9 2 283 385,7 677,3
Karviná 1 537 259,6 989,7 1 415 239 577,2 2 952 498,7 751,7
Nový Jičín 842 142,2 932 745 125,9 502,5 1 587 268,1 696,7
Opava 922 155,8 836,1 884 149,3 492,7 1 806 305,1 644,4
Ostrava-město 1 948 329,1 971,1 1 866 315,2 553,9 3 814 644,3 735,5
Moravskoslezský kraj 6 982 1 179,4 934,7 6 578 1 111,2 542,3 13 560 2 290,6 714,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)