7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Česká Lípa 567 261,5 954,7 510 235,2 573,7 1 077 496,7 743,6
Jablonec nad Nisou 482 222,3 839,5 485 223,7 513,7 967 446 649,1
Liberec 868 400,3 826,6 884 407,7 506,4 1 752 808 651,8
Semily 476 219,5 910,1 435 200,6 512 911 420,2 692,8
Liberecký kraj 2 393 1 103,7 874,4 2 314 1 067,2 523,2 4 707 2 170,9 679,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)