7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Česká Lípa 526 1 036,9 1 718,4 463 887,6 1 055,5 989 961,2 1 324,8
Jablonec nad Nisou 478 1 087,4 1 672,5 468 1 016,9 1 032,8 946 1 051,3 1 277,6
Liberec 890 1 056,6 1 632,2 862 980,7 1 032,3 1 752 1 017,8 1 277,2
Semily 395 1 076,1 1 511,5 476 1 271,5 1 184,0 871 1 174,8 1 326,0
Liberecký kraj 2 289 1 061,6 1 633,6 2 269 1 015,1 1 068,0 4 558 1 037,9 1 299,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)