7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Blansko 592 102,3 822,7 595 102,8 493,6 1 187 205,1 641
Brno-město 2 051 354,4 774,9 2 083 359,9 454,6 4 134 714,3 590,7
Brno-venkov 1 099 189,9 825,8 985 170,2 450,7 2 084 360,1 616,4
Břeclav 583 100,7 830,2 601 103,8 497,4 1 184 204,6 647,1
Hodonín 827 142,9 833,6 737 127,3 411,3 1 564 270,3 593,6
Vyškov 516 89,2 903,7 461 79,7 482,1 977 168,8 667,6
Znojmo 556 96,1 800,8 589 101,8 505,9 1 145 197,8 634,2
Jihomoravský kraj 6 224 1 075,5 813,2 6 051 1 045,6 461,7 12 275 2 121,1 614,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)