7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Blansko 592 1 110,0 1 632,8 533 971,5 926,5 1 125 1 039,8 1 197,2
Brno-město 1 931 1 060,4 1 365,7 2 007 1 027,6 874,6 3 938 1 043,4 1 073,2
Brno-venkov 1 063 992,8 1 515,7 934 852,6 882,1 1 997 921,9 1 141,6
Břeclav 609 1 074,4 1 681,1 545 928 949 1 154 999,9 1 241,3
Hodonín 744 974,9 1 411,5 764 974,9 921,4 1 508 974,9 1 131,3
Vyškov 427 949,5 1 418,7 417 907 915,9 844 928 1 129,5
Znojmo 580 1 032,4 1 611,8 592 1 029,1 1 013,2 1 172 1 030,8 1 249,0
Jihomoravský kraj 5 946 1 031,1 1 470,4 5 792 964,8 905,9 11 738 997,3 1 135,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)