7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Blansko 572 1 074,8 1 523,2 546 996,1 965 1 118 1 034,9 1 207,2
Brno-město 1 938 1 066,0 1 399,7 2 115 1 084,0 936,9 4 053 1 075,3 1 126,1
Brno-venkov 1 068 1 009,5 1 562,0 1 047 966,6 1 017,1 2 115 987,8 1 247,3
Břeclav 531 938,4 1 473,7 555 945,7 980,6 1 086 942,1 1 193,4
Hodonín 863 1 128,3 1 741,4 843 1 071,9 1 025,8 1 706 1 099,7 1 303,6
Vyškov 449 1 002,3 1 584,3 443 966,6 996,1 892 984,2 1 238,0
Znojmo 577 1 029,9 1 601,0 559 973,2 991,6 1 136 1 001,2 1 244,2
Jihomoravský kraj 5 998 1 043,6 1 518,0 6 108 1 020,0 976,2 12 106 1 031,6 1 200,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)