7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Blansko 550 1 036,0 1 539,9 496 906,6 911,6 1 046 970,3 1 158,5
Brno-město 1 863 1 026,2 1 350,0 1 914 980,2 866,6 3 777 1 002,3 1 063,9
Brno-venkov 958 915 1 385,2 943 879,2 931,5 1 901 896,9 1 135,3
Břeclav 566 1 003,7 1 677,7 524 895,3 941,6 1 090 948,5 1 217,9
Hodonín 791 1 032,4 1 586,5 742 939,8 931,6 1 533 985,4 1 196,7
Vyškov 452 1 012,5 1 578,7 456 998,3 1 013,5 908 1 005,3 1 242,9
Znojmo 587 1 050,2 1 657,8 557 970,5 1 027,3 1 144 1 009,8 1 283,4
Jihomoravský kraj 5 767 1 006,6 1 473,2 5 632 942,1 919,5 11 399 973,7 1 147,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)