7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
České Budějovice 973 308,5 795,9 944 299,3 491,6 1 917 607,9 627,8
Český Krumlov 322 102,1 869,8 303 96,1 592,6 625 198,2 728,7
Jindřichův Hradec 523 165,8 828,7 466 147,8 470,8 989 313,6 628
Písek 375 118,9 753,8 391 124 475,4 766 242,9 595,4
Prachatice 285 90,4 889,8 263 83,4 531 548 173,8 693,4
Strakonice 440 139,5 919,9 352 111,6 478,3 792 251,1 666,2
Tábor 565 179,2 769,4 550 174,4 459,1 1 115 353,6 603,9
Jihočeský kraj 3 483 1 104,5 818,8 3 269 1 036,6 490,7 6 752 2 141,1 638

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)