7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
České Budějovice 977 1 050,5 1 585,4 957 983,3 1 051,9 1 934 1 016,2 1 272,9
Český Krumlov 324 1 057,0 1 843,1 268 881,3 1 143,5 592 969,5 1 411,8
Jindřichův Hradec 540 1 197,4 1 821,3 522 1 125,5 1 113,9 1 062 1 160,9 1 384,2
Písek 390 1 121,2 1 568,3 419 1 168,7 1 060,7 809 1 145,3 1 257,1
Prachatice 279 1 099,0 1 740,4 254 1 001,6 1 118,5 533 1 050,3 1 378,2
Strakonice 418 1 195,2 1 752,1 404 1 130,5 1 137,8 822 1 162,5 1 390,0
Tábor 591 1 176,9 1 554,9 590 1 132,1 1 040,9 1 181 1 154,1 1 265,3
Jihočeský kraj 3 519 1 120,3 1 667,0 3 414 1 056,4 1 082,6 6 933 1 087,9 1 319,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)