7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Hradec Králové 845 311,6 710,5 849 313,1 428,6 1 694 624,7 555,5
Jičín 430 158,6 790 407 150,1 447 837 308,7 596,8
Náchod 522 192,5 678,7 560 206,5 445,2 1 082 399 548,4
Rychnov nad Kněžnou 421 155,3 791,8 438 161,5 501,2 859 316,8 629,4
Trutnov 675 248,9 867,5 636 234,6 503,7 1 311 483,5 665,6
Královéhradecký kraj 2 893 1 066,9 758,1 2 890 1 065,8 460,3 5 783 2 132,7 593

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)