7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Hradec Králové 826 1 040,7 1 382,3 808 968,3 897,8 1 634 1 003,6 1 101,2
Jičín 421 1 068,7 1 538,1 476 1 189,7 1 122,7 897 1 129,7 1 302,1
Náchod 604 1 107,7 1 529,2 605 1 071,9 1 016,2 1 209 1 089,5 1 234,2
Rychnov nad Kněžnou 424 1 087,5 1 562,3 438 1 098,0 1 065,2 862 1 092,8 1 274,6
Trutnov 649 1 104,5 1 654,1 585 967,9 976,2 1 234 1 035,2 1 237,7
Královéhradecký kraj 2 924 1 078,8 1 512,2 2 912 1 039,2 996 5 836 1 058,6 1 211,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)