7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Kraj absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Hl.m.Praha 5 873 951,3 1 343,0 6 268 956,4 915,7 12 141 953,9 1 090,8
Středočeský 6 473 983,6 1 528,7 6 222 921,6 1 013,9 12 695 952,2 1 231,5
Jihočeský 3 306 1 050,1 1 495,0 3 137 969,8 970,8 6 443 1 009,4 1 190,8
Plzeňský 3 207 1 120,6 1 626,5 2 946 1 010,8 1 022,1 6 153 1 065,2 1 265,7
Karlovarský 1 679 1 143,7 1 610,5 1 488 988,6 1 049,3 3 167 1 065,2 1 291,0
Ústecký 4 669 1 145,0 1 736,2 4 389 1 058,8 1 164,9 9 058 1 101,5 1 408,0
Liberecký 2 240 1 036,0 1 554,1 2 145 957,7 986 4 385 996,2 1 214,5
Královéhradecký 2 830 1 043,8 1 411,2 2 851 1 018,0 948,5 5 681 1 030,7 1 141,9
Pardubický 2 702 1 057,6 1 516,2 2 532 969,8 949,1 5 234 1 013,3 1 180,4
Vysočina 2 517 995,7 1 435,7 2 480 967,2 928,5 4 997 981,4 1 137,1
Jihomoravský 5 946 1 031,1 1 470,4 5 792 964,8 905,9 11 738 997,3 1 135,8
Olomoucký 3 442 1 110,3 1 567,7 3 289 1 014,9 966,9 6 731 1 061,5 1 212,0
Zlínský 3 184 1 113,2 1 586,4 3 010 1 009,6 936 6 194 1 060,3 1 194,8
Moravskoslezský 6 812 1 147,4 1 709,1 6 321 1 023,2 1 042,1 13 133 1 084,1 1 309,9
ČR celkem 54 880 1 056,8 1 533,9 52 870 984,1 981,7 107 750 1 019,8 1 209,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)