7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Kraj absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Hl.m.Praha 5 976 976,2 1 401,1 6 444 990,9 955 12 420 983,8 1 135,2
Středočeský 6 595 1 011,7 1 638,6 6 454 965 1 084,2 13 049 988 1 311,3
Jihočeský 3 519 1 120,3 1 667,0 3 414 1 056,4 1 082,6 6 933 1 087,9 1 319,1
Plzeňský 3 176 1 114,1 1 594,5 3 131 1 077,5 1 132,2 6 307 1 095,6 1 336,8
Karlovarský 1 664 1 128,7 1 638,3 1 604 1 061,7 1 160,7 3 268 1 094,8 1 370,5
Ústecký 4 712 1 154,5 1 846,9 4 526 1 090,0 1 224,0 9 238 1 122,0 1 478,7
Liberecký 2 289 1 061,6 1 633,6 2 269 1 015,1 1 068,0 4 558 1 037,9 1 299,1
Královéhradecký 2 924 1 078,8 1 512,2 2 912 1 039,2 996 5 836 1 058,6 1 211,7
Pardubický 2 775 1 087,6 1 608,6 2 665 1 020,7 1 028,1 5 440 1 053,8 1 266,0
Vysočina 2 604 1 029,4 1 537,3 2 574 1 003,4 997,4 5 178 1 016,3 1 220,2
Jihomoravský 5 998 1 043,6 1 518,0 6 108 1 020,0 976,2 12 106 1 031,6 1 200,5
Olomoucký 3 572 1 150,7 1 702,7 3 428 1 055,9 1 037,6 7 000 1 102,2 1 296,4
Zlínský 3 164 1 105,5 1 575,6 3 126 1 046,8 1 012,3 6 290 1 075,5 1 251,6
Moravskoslezský 6 966 1 170,3 1 742,0 6 584 1 062,0 1 113,9 13 550 1 115,0 1 379,8
ČR celkem 55 934 1 079,8 1 607,0 55 239 1 030,1 1 052,6 111 173 1 054,5 1 282,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)