7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Kraj absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Hl.m.Praha 5 769 951,3 1 349,7 6 349 984,9 951,3 12 118 968,6 1 119,1
Středočeský 6 286 972,9 1 570,1 6 015 907,2 1 035,1 12 301 939,6 1 257,7
Jihočeský 3 356 1 069,3 1 605,0 3 072 950,9 998,5 6 428 1 009,2 1 244,7
Plzeňský 2 913 1 025,6 1 481,1 2 848 982,2 1 042,9 5 761 1 003,7 1 237,5
Karlovarský 1 621 1 095,0 1 619,2 1 530 1 007,6 1 158,7 3 151 1 050,8 1 372,4
Ústecký 4 509 1 103,9 1 787,1 4 337 1 041,7 1 195,9 8 846 1 072,5 1 442,4
Liberecký 2 218 1 030,2 1 656,3 2 128 952,1 1 035,3 4 346 990,4 1 279,1
Královéhradecký 2 826 1 042,3 3 510,0 2 788 993,6 970,7 5 614 1 017,5 1 184,6
Pardubický 2 614 1 025,6 1 559,6 2 509 960,4 982,7 5 123 992,6 1 213,8
Vysočina 2 582 1 019,8 1 524,2 2 298 894,8 909,9 4 880 956,9 1 162,3
Jihomoravský 5 767 1 006,6 1 473,2 5 632 942,1 919,5 11 399 973,7 1 147,4
Olomoucký 3 433 1 104,3 1 645,6 3 028 931 940,2 6 461 1 015,7 1 217,7
Zlínský 3 088 1 077,4 1 610,4 3 032 1 013,3 1 004,7 6 120 1 044,7 1 248,5
Moravskoslezský 6 758 1 131,3 1 765,0 6 359 1 021,7 1 094,8 13 117 1 075,4 1 365,1
ČR celkem 53 740 1 039,6 1 568,5 51 925 969,5 1 009,9 105 665 1 004,0 1 240,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)