6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

Počet osob s HIV/AIDS - absolutně
Diagnóza pohlaví věkové skupiny Celkem
0-4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+
počet HIV muži 1 0 1 5 84 247 331 430 434 257 177 94 58 55 2 174
pozitivních ženy 2 1 1 2 8 24 69 81 84 34 24 19 6 4 359
osob celkem 3 1 2 7 92 271 400 511 518 291 201 113 64 59 2 533
z toho muži 0 0 0 0 2 5 20 45 48 30 19 22 18 19 228
počet osob ženy 1 0 0 0 0 2 6 12 11 7 6 3 2 1 51
s AIDS celkem 1 0 0 0 2 7 26 57 59 37 25 25 20 20 279
Počet osob s HIV/AIDS - na 100 000 obyvatel
Diagnóza pohlaví věkové skupiny Celkem
0-4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+
počet HIV muži 0,4 0 0,4 2,1 28,7 70,3 87,7 96,4 94,1 71,2 50,6 29,5 16,9 6,7 41,9
pozitivních ženy 0,7 0,3 0,4 0,9 2,9 7,1 19,4 19,3 19,2 9,9 7,1 5,9 1,6 0,3 6,7
osob celkem 0,5 0,2 0,4 1,5 16,1 39,4 54,5 59 57,7 41,3 29,1 17,6 8,9 3 24
z toho muži 0 0 0 0 0,7 1,4 5,3 10,1 10,4 8,3 5,4 6,9 5,2 2,3 4,4
počet osob ženy 0,4 0 0 0 0 0,6 1,7 2,9 2,5 2 1,8 0,9 0,5 0,1 0,9
s AIDS celkem 0,2 0 0 0 0,3 1 3,5 6,6 6,6 5,2 3,6 3,9 2,8 1 2,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)