6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

Počet osob s HIV/AIDS - absolutně
Diagnóza pohlaví věkové skupiny Celkem
0-4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+
počet HIV muži 1 0 1 4 70 241 285 403 389 213 154 78 56 43 1 938
pozitivních ženy 0 1 0 2 9 25 77 84 70 31 22 11 7 4 343
osob celkem 1 1 1 6 79 266 362 487 459 244 176 89 63 47 2 281
z toho muži 0 0 0 0 1 4 16 41 36 26 11 19 15 15 184
počet osob ženy 0 0 0 0 0 3 5 8 12 5 6 1 2 3 45
s AIDS celkem 0 0 0 0 1 7 21 49 48 31 17 20 17 18 229
Počet osob s HIV/AIDS - na 100 000 obyvatel
Diagnóza pohlaví věkové skupiny Celkem
0-4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+
počet HIV muži 0,4 0 0,4 1,7 22,5 67,9 74,5 87 88,1 59,9 45 23,7 16,1 5,4 37,4
pozitivních ženy 0 0,4 0 0,9 3 7,4 21,4 19,2 16,8 9,1 6,6 3,3 1,9 0,4 6,4
osob celkem 0,2 0,2 0,2 1,3 13 38,4 48,8 54,1 53,4 35,1 26 13,4 8,7 2,5 21,6
z toho muži 0 0 0 0 0,3 1,1 4,2 8,9 8,2 7,3 3,2 5,8 4,3 1,9 3,6
počet osob ženy 0 0 0 0 0 0,9 1,4 1,8 2,9 1,5 1,8 0,3 0,5 0,3 0,8
s AIDS celkem 0 0 0 0 0,2 1 2,8 5,4 5,6 4,5 2,5 3 2,3 0,9 2,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)