6.2.1 Prevalence osob žijících s HIV/AIDS v ČR podle věku a pohlaví

Počet osob s HIV/AIDS - absolutně
Diagnóza pohlaví věkové skupiny Celkem
0-4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+
počet HIV muži 1 1 1 4 60 201 255 408 300 196 119 68 55 35 1 704
pozitivních ženy 0 1 0 2 11 32 77 82 61 24 21 5 8 3 327
osob celkem 1 2 1 6 71 233 332 490 361 220 140 73 63 38 2 031
z toho muži 0 0 0 0 0 3 20 45 20 20 13 16 15 11 163
počet osob ženy 0 0 0 0 0 3 3 9 10 2 5 1 3 1 37
s AIDS celkem 0 0 0 0 0 6 23 54 30 22 18 17 18 12 200
Počet osob s HIV/AIDS - na 100 000 obyvatel
Diagnóza pohlaví věkové skupiny Celkem
0-4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+
počet HIV muži 0,3 0,4 0,4 1,6 18,2 55,5 63,8 85,1 74 54,8 36,6 19,5 15,8 4,7 33
pozitivních ženy 0 0,4 0 0,9 3,5 9,3 20,4 18 15,9 7 6,6 1,4 2,1 0,3 6,1
osob celkem 0,2 0,4 0,2 1,3 11 33,1 42,7 52,4 45,8 31,5 21,8 10,3 8,6 2,1 19,3
z toho muži 0 0 0 0 0 0,8 5 9,4 4,9 5,6 4 4,6 4,3 1,5 3,2
počet osob ženy 0 0 0 0 0 0,9 0,8 2 2,6 0,6 1,6 0,3 0,8 0,1 0,7
s AIDS celkem 0 0 0 0 0 0,9 3 5,8 3,8 3,1 2,8 2,4 2,5 0,7 1,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)