6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

DM I. typu (E10) DM II. typu (E11) Sekundární diabetes (E13)
Kraj Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 12 486 9,8 6 942 11,2 5 544 8,5 97 791 76,8 48 882 79,2 48 909 74,6 1 575 1,2 742 1,2 833 1,3
Středočeský 4 322 3,2 2 173 3,3 2 149 3,2 71 975 54 36 624 55,7 35 351 52,4 1 466 1,1 715 1,1 751 1,1
Jihočeský 3 520 5,5 1 825 5,8 1 695 5,2 50 596 79,3 25 147 79,9 25 449 78,7 835 1,3 458 1,5 377 1,2
Plzeňský 3 020 5,2 1 635 5,7 1 385 4,8 38 471 66,6 19 282 67,4 19 189 65,8 616 1,1 341 1,2 275 0,9
Karlovarský 1 331 4,5 691 4,7 640 4,3 22 185 74,6 11 411 77,7 10 774 71,6 413 1,4 206 1,4 207 1,4
Ústecký 3 031 3,7 1 590 3,9 1 441 3,5 65 216 79,3 31 359 76,9 33 857 81,7 1 006 1,2 558 1,4 448 1,1
Liberecký 2 140 4,9 1 126 5,2 1 014 4,5 29 954 68 14 778 68,4 15 176 67,8 465 1,1 244 1,1 221 1
Královéhradecký 3 710 6,7 2 054 7,6 1 656 5,9 44 279 80,3 22 311 82,3 21 968 78,4 949 1,7 477 1,8 472 1,7
Pardubický 2 161 4,2 1 150 4,5 1 011 3,9 37 272 72,2 18 436 72,2 18 836 72,1 279 0,5 176 0,7 103 0,4
Vysočina 2 060 4 1 180 4,7 880 3,4 32 130 63,1 15 724 62,2 16 406 64 394 0,8 247 1 147 0,6
Jihomoravský 7 078 6 3 623 6,3 3 455 5,8 84 824 72,1 40 653 70,5 44 171 73,6 2 281 1,9 1 051 1,8 1 230 2
Olomoucký 4 921 7,8 2 810 9,1 2 111 6,5 57 645 90,9 27 849 89,8 29 796 91,9 701 1,1 425 1,4 276 0,9
Zlínský 3 703 6,3 1 793 6,3 1 910 6,4 60 808 104,1 27 767 97,1 33 041 110,8 990 1,7 590 2,1 400 1,3
Moravskoslezský 6 798 5,6 3 236 5,5 3 562 5,8 94 178 77,7 44 718 75,3 49 460 80,1 1 875 1,5 1 003 1,7 872 1,4
Celkem ČR 60 281 5,7 31 828 6,1 28 453 5,3 787 324 74,5 384 941 74,1 402 383 74,9 13 845 1,3 7 233 1,4 6 612 1,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)