6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

DM I. typu (E10) DM II. typu (E11) Sekundární diabetes (E13)
Kraj Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 11 105 8,8 6 241 10,2 4 864 7,5 98 838 78,3 48 988 80 49 850 76,7 1 699 1,3 864 1,4 835 1,3
Středočeský 4 964 3,8 2 537 3,9 2 427 3,6 74 286 56,2 38 124 58,5 36 162 54,1 1 948 1,5 1 053 1,6 895 1,3
Jihočeský 3 501 5,5 1 781 5,7 1 720 5,3 51 136 80,2 25 078 79,8 26 058 80,6 662 1 366 1,2 296 0,9
Plzeňský 3 275 5,7 1 808 6,3 1 467 5 44 180 76,7 22 141 77,7 22 039 75,8 706 1,2 390 1,4 316 1,1
Karlovarský 1 363 4,6 688 4,7 675 4,5 22 454 75,2 10 919 74,1 11 535 76,4 424 1,4 255 1,7 169 1,1
Ústecký 2 951 3,6 1 549 3,8 1 402 3,4 65 023 79 31 275 76,6 33 748 81,3 912 1,1 536 1,3 376 0,9
Liberecký 2 562 5,8 1 337 6,2 1 225 5,5 28 864 65,7 14 074 65,3 14 790 66,2 534 1,2 200 0,9 334 1,5
Královéhradecký 3 576 6,5 1 908 7 1 668 6 46 217 83,8 23 027 85 23 190 82,8 1 011 1,8 521 1,9 490 1,7
Pardubický 1 834 3,6 955 3,7 879 3,4 35 407 68,6 16 918 66,3 18 489 70,8 477 0,9 281 1,1 196 0,8
Vysočina 2 216 4,3 1 255 5 961 3,7 34 961 68,6 16 988 67,2 17 973 70,1 422 0,8 252 1 170 0,7
Jihomoravský 6 744 5,7 3 357 5,8 3 387 5,7 82 418 70,2 38 258 66,6 44 160 73,7 1 028 0,9 631 1,1 397 0,7
Olomoucký 3 160 5 1 649 5,3 1 511 4,7 53 925 84,9 25 803 83,1 28 122 86,6 744 1,2 463 1,5 281 0,9
Zlínský 3 258 5,6 1 570 5,5 1 688 5,7 57 479 98,3 26 087 91,1 31 392 105,1 876 1,5 542 1,9 334 1,1
Moravskoslezský 7 436 6,1 3 613 6,1 3 823 6,2 91 398 75,2 43 104 72,4 48 294 77,9 2 036 1,7 998 1,7 1 038 1,7
Celkem ČR 57 945 5,5 30 248 5,8 27 697 5,2 786 586 74,6 380 784 73,5 405 802 75,7 13 479 1,3 7 352 1,4 6 127 1,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)