6.2.16 Prevalence diabetu mellitu

DM I. typu (E10) DM II. typu (E11) Sekundární diabetes (E13)
Kraj Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hlavní město Praha 10 886 8,7 5 876 9,7 5 010 7,8 95 219 76,1 46 848 77,3 48 371 75 1 527 1,2 767 1,3 761 1,2
Středočeský 4 735 3,6 2 455 3,8 2 280 3,4 75 760 57,9 37 738 58,4 38 022 57,3 1 831 1,4 962 1,5 869 1,3
Jihočeský 3 665 5,8 1 820 5,8 1 845 5,7 50 577 79,4 24 572 78,3 26 005 80,5 700 1,1 399 1,3 301 0,9
Plzeňský 2 718 4,7 1 466 5,2 1 252 4,3 42 010 73,2 20 729 73 21 281 73,4 652 1,1 354 1,2 298 1
Karlovarský 1 418 4,7 709 4,8 709 4,7 23 050 76,9 11 041 74,6 12 009 79,1 343 1,1 196 1,3 148 1
Ústecký 3 440 4,2 1 785 4,4 1 656 4 66 663 80,8 31 600 77,4 35 064 84,2 979 1,2 536 1,3 444 1,1
Liberecký 2 401 5,5 1 259 5,8 1 142 5,1 28 520 65 13 868 64,4 14 652 65,6 719 1,6 396 1,8 324 1,4
Královéhradecký 3 581 6,5 1 880 6,9 1 701 6,1 43 653 79,1 21 507 79,3 22 146 78,9 798 1,4 422 1,6 377 1,3
Pardubický 2 045 4 1 069 4,2 976 3,7 35 899 69,6 17 249 67,7 18 650 71,4 519 1 299 1,2 220 0,8
Vysočina 1 973 3,9 1 093 4,3 880 3,4 34 879 68,4 16 698 65,9 18 181 70,8 360 0,7 225 0,9 135 0,5
Jihomoravský 6 818 5,8 3 354 5,9 3 465 5,8 86 152 73,6 40 607 70,9 45 545 76,2 1 092 0,9 621 1,1 471 0,8
Olomoucký 3 296 5,2 1 699 5,5 1 597 4,9 53 547 84,2 25 274 81,3 28 273 86,9 807 1,3 503 1,6 304 0,9
Zlínský 3 665 6,3 1 750 6,1 1 915 6,4 57 319 97,8 25 579 89,2 31 740 106,1 810 1,4 496 1,7 314 1
Moravskoslezský 7 786 6,4 3 811 6,4 3 976 6,4 94 998 77,9 44 661 74,8 50 337 80,9 2 028 1,7 1 013 1,7 1 016 1,6
Celkem ČR 58 423 5,6 30 023 5,8 28 400 5,3 788 243 74,9 377 969 73,1 410 275 76,6 13 163 1,3 7 185 1,4 5 978 1,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)