6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)Počet na 100 000 osob

Nastavení analýzy

Pohlaví
Věk
Výběr roku

Region