6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)


Nastavení analýzy

Pohlaví
Věk
Výběr roku

Region