6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)


Nastavení analýzy

Pohlaví
Věk
Region