6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)Definice

Intervalová prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů průdušnice, průdušky a plíce (dg. C33-C34) udává počet osob s daným onemocněním nebo jeho historií v daném časovém období.

Datové zdroje

Národní onkologický registr ČR

Limitace

Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovlivněny kvalitou a úplností dat předávaných do Národního onkologického registru.

Pohlaví
Region