6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)


Nastavení analýzy

Pohlaví

ženy
obě pohlaví

Věk
Výběr roku

Region