6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)


Nastavení analýzy

Pohlaví




Věk




Výběr roku

Region