6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)


Nastavení analýzy

Pohlaví




Věk




Výběr roku

Region