6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)Počet na 100 000 osob

Nastavení analýzy

Pohlaví
Věk
Výběr roku

Region