6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)


Nastavení analýzy

Pohlaví
muži

obě pohlaví

Věk
Výběr roku

Region