6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)Definice

Intervalová prevalence zhoubných novotvarů je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Intervalová prevalence zhoubných novotvarů (dg. C00–C97) udává počet osob s daným onemocněním nebo jeho historií v daném časovém období.

Datové zdroje

Národní onkologický registr ČR

Limitace

Údaje (zvláště za jednotlivé okresy) mohou být ovlivněny kvalitou a úplností dat předávaných do Národního onkologického registru.

Pohlaví
Region