6.2.20 Intervalová prevalence – mozková mrtvice

Není dostupný, data jsou v přípravě


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.