6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 4 34,3 1 9 5 22
5 - 9 1 6,4 1 6,8 2 6,6
10 - 14 2 14 2 14,8 4 14,4
15 - 19 2 14,9 2 15,8 4 15,3
20 - 24 2 12,8 2 13,4 4 13,1
25 - 29 5 25,7 0 0 5 13,3
30 - 34 0 0 2 11 2 5,2
35 - 39 13 57,8 1 4,8 14 32,3
40 - 44 12 47,4 2 8,4 14 28,5
45 - 49 13 63,6 4 20,5 17 42,6
50 - 54 11 55 12 61,1 23 58
55 - 59 40 216,1 23 124,1 63 170,1
60 - 64 46 236,3 35 167,6 81 200,8
65 - 69 59 343,2 79 388,1 138 367,5
70 - 74 94 727,6 109 634,5 203 674,4
75 - 79 86 1 056,6 167 1 314,1 253 1 213,6
80 - 84 67 1 360,4 238 2 539,2 305 2 133,2
85 - 89 84 3 481,1 332 5 607,2 416 4 991,6
90 -94 43 6 196,0 132 6 200,1 175 6 199,1
95 + 6 5 825,2 42 10 769,2 48 9 736,3
Celkem 590 206,6 1 186 398,8 1 776 304,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)