6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 35 1 17,2
1 - 4 3 26,1 1 9,2 4 17,9
5 - 9 3 18,9 0 0 3 9,8
10 - 14 2 14,4 0 0 2 7,4
15 - 19 3 22,3 1 7,9 4 15,3
20 - 24 4 23,8 1 6,2 5 15,2
25 - 29 5 25,4 2 10,9 7 18,4
30 - 34 3 14,8 0 0 3 7,8
35 - 39 11 46,9 0 0 11 24,2
40 - 44 14 56,3 1 4,3 15 31,1
45 - 49 10 50,2 2 10,5 12 30,8
50 - 54 22 110 13 65,8 35 88
55 - 59 30 158,1 19 100,1 49 129,1
60 - 64 60 309,1 42 198,7 102 251,5
65 - 69 71 415,1 96 473,6 167 446,9
70 - 74 87 718,3 134 820,7 221 777,1
75 - 79 108 1 391,2 199 1 608,7 307 1 524,9
80 - 84 85 1 723,8 292 3 072,4 377 2 611,7
85 - 89 80 3 423,2 285 4 958,2 365 4 514,5
90 -94 29 4 209,0 141 6 949,2 170 6 254,6
95 + 10 11 494,3 23 6 744,9 33 7 710,3
Celkem 640 223,8 1 253 420,3 1 893 324,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)