6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 34,7 0 0 1 17,6
1 - 4 3 25,9 2 18,4 5 22,2
5 - 9 1 6,3 1 6,7 2 6,5
10 - 14 1 7,3 0 0 1 3,8
15 - 19 3 22,2 0 0 3 11,4
20 - 24 5 27,8 0 0 5 14,2
25 - 29 4 20,2 0 0 4 10,4
30 - 34 2 9,7 0 0 2 5,1
35 - 39 9 36,8 2 8,7 11 23,2
40 - 44 9 37,6 1 4,4 10 21,5
45 - 49 10 50,6 5 26,4 15 38,8
50 - 54 24 120,8 13 66,2 37 93,7
55 - 59 39 200,1 13 66,5 52 133,2
60 - 64 63 326,5 25 117,1 88 216,5
65 - 69 64 382,5 96 481,8 160 436,5
70 - 74 84 726,2 131 835,4 215 789
75 - 79 61 822,3 151 1 257,5 212 1 091,3
80 - 84 101 2 058,7 284 2 948,2 385 2 648,1
85 - 89 81 3 544,9 307 5 521,6 388 4 945,8
90 -94 31 4 821,2 147 7 581,2 178 6 893,9
95 + 10 12 987,0 19 7 142,9 29 8 454,8
Celkem 606 211,7 1 197 400,9 1 803 308,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)