6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 3 25,2 6 53,7 9 39
5 - 9 1 6,5 2 13,8 3 10
10 - 14 4 29,6 1 7,9 5 19,1
15 - 19 1 7,2 3 22,7 4 14,8
20 - 24 7 37,3 0 0 7 19,1
25 - 29 1 5 0 0 1 2,6
30 - 34 2 9,4 0 0 2 4,9
35 - 39 12 47,6 0 0 12 24,5
40 - 44 4 17,5 1 4,7 5 11,3
45 - 49 13 65,4 1 5,2 14 35,9
50 - 54 19 97,4 11 57,3 30 77,5
55 - 59 43 214,9 33 162,6 76 188,6
60 - 64 66 343,5 60 281,2 126 310,7
65 - 69 58 358,8 71 364,8 129 362,1
70 - 74 68 606,8 150 983,6 218 824
75 - 79 74 1 024,4 201 1 709,5 275 1 448,7
80 - 84 92 1 899,3 344 3 553,7 436 3 001,9
85 - 89 88 3 981,9 290 5 376,3 378 4 971,1
90 -94 26 4 384,5 162 8 756,8 188 7 695,5
95 + 6 9 677,4 9 4 017,9 15 5 244,8
Celkem 588 205,2 1 345 449,5 1 933 330

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)