6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 4 38,2 3 30,3 7 34,3
5 - 9 4 28,8 6 45,5 10 36,9
10 - 14 4 32,2 0 0 4 16,5
15 - 19 7 57 3 26 10 42
20 - 24 4 26 1 6,9 5 16,7
25 - 29 1 5,8 0 0 1 3
30 - 34 8 45,3 0 0 8 23,8
35 - 39 4 19,8 0 0 4 10,3
40 - 44 8 37,5 3 15 11 26,6
45 - 49 8 46,3 5 30,5 13 38,6
50 - 54 15 86,5 15 90,2 30 88,3
55 - 59 19 112,9 19 117,8 38 115,3
60 - 64 46 271,6 40 230,3 86 250,7
65 - 69 48 310,6 71 413,8 119 364,9
70 - 74 74 676,9 141 1 020,3 215 868,6
75 - 79 74 1 068,1 194 1 890,5 268 1 559,0
80 - 84 99 2 193,2 306 3 887,2 405 3 269,8
85 - 89 101 4 471,0 293 6 161,9 394 5 617,3
90 -94 34 5 802,0 142 8 203,4 176 7 596,0
95 + 7 9 859,2 20 7 299,3 27 7 826,1
Celkem 569 225,1 1 262 492,2 1 831 359,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)