6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 36,8 1 38,6 2 37,7
1 - 4 9 85,9 1 10,1 10 49,1
5 - 9 1 7,2 0 0 1 3,7
10 - 14 4 32,8 1 8,7 5 21,1
15 - 19 3 24,1 2 17 5 20,7
20 - 24 4 24,5 1 6,5 5 15,7
25 - 29 5 28,5 1 6,2 6 17,9
30 - 34 4 22,3 0 0 4 11,7
35 - 39 4 19 0 0 4 9,9
40 - 44 4 19,5 3 15,5 7 17,6
45 - 49 3 17,5 3 18,5 6 18
50 - 54 14 81,4 4 24,3 18 53,5
55 - 59 29 167,6 13 78,2 42 123,8
60 - 64 33 197 40 230,3 73 214
65 - 69 38 251 68 399,5 106 329,6
70 - 74 66 636,8 92 698,6 158 671,4
75 - 79 81 1 211,5 147 1 471,9 228 1 367,5
80 - 84 83 1 841,6 288 3 630,4 371 2 982,3
85 - 89 94 4 374,1 295 6 323,7 389 5 708,8
90 -94 14 2 531,6 159 9 677,4 173 7 878,0
95 + 5 9 434,0 40 17 621,1 45 16 071,4
Celkem 499 197,3 1 159 451,8 1 658 325,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)