6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 0 0 0 0
1 - 4 8 75,3 0 0 8 38,6
5 - 9 0 0 3 23,3 3 11,3
10 - 14 8 66,4 1 8,8 9 38,3
15 - 19 6 46,4 6 49,4 12 47,9
20 - 24 1 5,9 0 0 1 3
25 - 29 3 17 2 12,3 5 14,7
30 - 34 7 37,9 0 0 7 20
35 - 39 4 18,5 0 0 4 9,6
40 - 44 3 15,3 3 16,2 6 15,8
45 - 49 9 52,1 2 12,2 11 32,7
50 - 54 14 82,7 19 117,9 33 99,9
55 - 59 29 163,9 20 116,8 49 140,7
60 - 64 42 251,9 40 230,8 82 241,2
65 - 69 58 395,1 51 305,4 109 347,4
70 - 74 38 383,2 91 718,4 129 571,2
75 - 79 51 779,8 178 1 816,1 229 1 401,4
80 - 84 71 1 576,4 289 3 649,0 360 2 897,6
85 - 89 82 4 017,6 249 5 485,8 331 5 030,4
90 -94 24 4 606,5 121 7 913,7 145 7 073,2
95 + 0 0 25 13 020,8 25 10 729,6
Celkem 458 180,9 1 100 428,3 1 558 305,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)