6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 23,6 2 49,3 3 36,2
1 - 4 4 23,6 1 6,2 5 15,1
5 - 9 4 16,6 3 13,2 7 14,9
10 - 14 6 27,4 1 4,8 7 16,3
15 - 19 4 20,3 0 0 4 10,4
20 - 24 10 44,5 0 0 10 22,9
25 - 29 6 22,1 8 32 14 26,9
30 - 34 9 31,7 4 15,8 13 24,2
35 - 39 12 37,1 0 0 12 19,4
40 - 44 15 40,2 4 11,5 19 26,3
45 - 49 12 40,4 5 17,8 17 29,5
50 - 54 17 60,2 11 41 28 50,9
55 - 59 31 129,8 48 202,9 79 166,2
60 - 64 65 245,4 54 189 119 216,1
65 - 69 83 312,2 107 344,1 190 329,4
70 - 74 83 447,4 155 659,1 238 565,8
75 - 79 113 1 102,1 257 1 671,1 370 1 443,5
80 - 84 90 1 616,4 357 3 721,5 447 2 948,4
85 - 89 95 3 724,0 323 5 524,2 418 4 977,4
90 -94 51 7 680,7 182 7 841,4 233 7 805,7
95 + 4 3 508,8 27 6 870,2 31 6 114,4
Celkem 715 175,6 1 549 374,4 2 264 275,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)