6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 24,7 1 12,1
1 - 4 4 23,5 2 12,4 6 18,1
5 - 9 4 16,3 2 8,6 6 12,6
10 - 14 3 14,2 4 19,9 7 16,9
15 - 19 4 20,5 0 0 4 10,5
20 - 24 6 25 1 4,5 7 15,1
25 - 29 3 10,9 8 31,5 11 20,8
30 - 34 8 27,8 1 3,9 9 16,5
35 - 39 4 11,8 0 0 4 6,2
40 - 44 9 24,5 8 23,2 17 23,9
45 - 49 12 41,8 5 18,4 17 30,5
50 - 54 14 50,3 20 76 34 62,8
55 - 59 51 207,4 37 150 88 178,7
60 - 64 59 217,2 42 142,4 101 178,2
65 - 69 108 398,1 120 381,3 228 389,1
70 - 74 101 602,1 123 571 224 584,6
75 - 79 95 986,4 256 1 758,4 351 1 451,0
80 - 84 103 1 858,2 316 3 269,2 419 2 754,9
85 - 89 78 3 255,4 368 6 331,7 446 5 433,7
90 -94 33 5 030,5 210 9 166,3 243 8 245,7
95 + 0 0 30 8 875,7 30 7 025,8
Celkem 699 171,4 1 554 374,9 2 253 274

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)