6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 2 47,5 0 0 2 24,2
1 - 4 5 28,8 4 24,4 9 26,7
5 - 9 6 24,7 4 17,3 10 21,1
10 - 14 5 24,1 3 15,3 8 19,8
15 - 19 3 15,4 1 5,3 4 10,5
20 - 24 3 11,8 0 0 3 6,1
25 - 29 9 32,1 1 3,9 10 18,6
30 - 34 9 30,9 0 0 9 16,2
35 - 39 10 28,3 1 3,1 11 16,2
40 - 44 11 31 2 6 13 18,9
45 - 49 18 63,8 5 18,7 23 41,9
50 - 54 12 44,3 16 62,6 28 53,2
55 - 59 33 129,1 37 142,8 70 136
60 - 64 43 154,5 41 134,5 84 144
65 - 69 92 346,3 106 345,5 198 345,9
70 - 74 107 673,6 129 629,6 236 648,8
75 - 79 67 743,1 242 1 758,2 309 1 356,5
80 - 84 132 2 414,9 288 2 925,6 420 2 743,3
85 - 89 72 3 184,4 362 6 269,5 434 5 401,4
90 -94 42 6 461,5 217 9 606,0 259 8 903,4
95 + 6 7 894,7 32 11 594,2 38 10 795,5
Celkem 687 168,3 1 491 359,1 2 178 264,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)