6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 3 40,5 3 19,6
1 - 4 10 31,1 5 16,2 15 23,8
5 - 9 6 13,7 4 9,6 10 11,7
10 - 14 15 41,2 6 17,6 21 29,8
15 - 19 5 16,5 3 10,5 8 13,6
20 - 24 8 24 0 0 8 12,3
25 - 29 4 9,8 2 5,1 6 7,5
30 - 34 6 13,2 5 11,1 11 12,2
35 - 39 8 14,1 0 0 8 7,1
40 - 44 5 7,7 6 9,8 11 8,7
45 - 49 25 51,2 8 17,5 33 34,9
50 - 54 19 43,2 21 50,4 40 46,7
55 - 59 46 123,7 30 81,2 76 102,5
60 - 64 79 189,8 76 172,7 155 181
65 - 69 129 325,5 140 314 269 319,4
70 - 74 144 481,8 289 782,3 433 647,9
75 - 79 119 740,2 314 1 356,0 433 1 103,7
80 - 84 148 1 562,3 511 3 054,6 659 2 515,1
85 - 89 204 4 016,5 571 5 232,3 775 4 846,2
90 -94 88 6 145,3 289 7 207,0 377 6 927,6
95 + 9 4 639,2 59 8 740,7 68 7 825,1
Celkem 1 077 162,1 2 342 343,7 3 419 254,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)