6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 13,1 4 54,7 5 33,5
1 - 4 11 34,3 5 16,3 16 25,5
5 - 9 7 16,1 4 9,7 11 13
10 - 14 5 14,5 5 15,5 10 15
15 - 19 11 37,1 4 14,3 15 26
20 - 24 12 34,4 1 3 13 19,1
25 - 29 4 9,8 0 0 4 5
30 - 34 11 23,9 3 6,6 14 15,3
35 - 39 13 22 1 1,7 14 11,9
40 - 44 22 35,4 10 17,1 32 26,5
45 - 49 13 27,9 14 32,1 27 29,9
50 - 54 17 39,6 16 39,3 33 39,5
55 - 59 47 124 31 81,4 78 102,6
60 - 64 82 194,1 69 154,2 151 173,6
65 - 69 101 254 133 297,1 234 276,8
70 - 74 133 487,4 256 752,9 389 634,7
75 - 79 134 880,7 310 1 402,0 444 1 189,5
80 - 84 200 2 096,4 478 2 811,3 678 2 554,3
85 - 89 175 3 579,5 585 5 477,0 760 4 881,2
90 -94 66 4 899,8 238 6 215,7 304 5 873,3
95 + 4 2 739,7 37 6 525,6 41 5 750,4
Celkem 1 069 162,4 2 204 326,5 3 273 245,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)