6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 13,2 3 41,2 4 26,9
1 - 4 7 21,6 4 13 11 17,4
5 - 9 7 16,6 5 12,5 12 14,6
10 - 14 9 27,5 3 9,8 12 18,9
15 - 19 10 34,2 0 0 10 17,5
20 - 24 13 35,6 2 5,7 15 21
25 - 29 10 24,4 5 12,5 15 18,5
30 - 34 5 10,7 2 4,3 7 7,5
35 - 39 12 19,5 6 10 18 14,8
40 - 44 19 32,2 6 10,9 25 21,9
45 - 49 12 26,6 9 21,4 21 24,1
50 - 54 35 84,4 11 27,9 46 56,8
55 - 59 54 137,6 30 75,7 84 106,5
60 - 64 85 200 59 130,5 144 164,2
65 - 69 108 276 147 333,1 255 306,3
70 - 74 129 511 184 580,4 313 549,6
75 - 79 108 749,1 345 1 618,0 453 1 267,5
80 - 84 182 1 893,3 541 3 124,5 723 2 684,9
85 - 89 153 3 259,5 541 5 184,5 694 4 587,2
90 -94 70 5 555,6 288 7 944,8 358 7 328,6
95 + 7 5 555,6 45 9 259,3 52 8 496,7
Celkem 1 036 158,9 2 236 334,3 3 272 247,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)