6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 6 79,6 2 28 8 54,5
1 - 4 9 27,4 5 16 14 21,8
5 - 9 9 22,4 4 10,5 13 16,6
10 - 14 12 38,4 6 20,4 18 29,7
15 - 19 8 27 1 3,6 9 15,6
20 - 24 11 29 2 5,5 13 17,5
25 - 29 13 31,3 1 2,5 14 17,1
30 - 34 7 14,4 1 2,1 8 8,3
35 - 39 7 11,1 4 6,5 11 8,8
40 - 44 24 43,5 5 9,7 29 27,2
45 - 49 20 45 6 14,4 26 30,2
50 - 54 32 80,9 19 50,2 51 65,9
55 - 59 50 122,2 42 101,4 92 111,7
60 - 64 71 166,9 98 215,4 169 192
65 - 69 124 326,7 120 280,5 244 302,2
70 - 74 130 551,5 200 669,7 330 617,5
75 - 79 151 1 090,2 364 1 734,4 515 1 478,3
80 - 84 205 2 116,9 589 3 368,4 794 2 922,3
85 - 89 183 4 059,4 574 5 665,8 757 5 171,1
90 -94 72 6 117,2 243 7 117,8 315 6 861,3
95 + 6 5 128,2 31 7 598,0 37 7 047,6
Celkem 1 150 178 2 317 349,5 3 467 264,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)