6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 0 0 1 34 1 16,6
1 - 4 1 8,4 3 26,5 4 17,2
5 - 9 3 18,8 1 6,5 4 12,7
10 - 14 4 28,3 3 22,3 7 25,4
15 - 19 5 39,8 5 41,3 10 40,5
20 - 24 10 67,5 1 7,2 11 38,3
25 - 29 7 37,2 1 5,6 8 21,8
30 - 34 9 43,5 2 10,4 11 27,6
35 - 39 4 17,1 1 4,6 5 11,1
40 - 44 14 53,8 3 12,1 17 33,4
45 - 49 9 44,1 2 10,5 11 27,9
50 - 54 10 51 9 48,4 19 49,7
55 - 59 14 80,8 6 34,5 20 57,6
60 - 64 20 102 22 106,6 42 104,3
65 - 69 49 268,2 57 286,1 106 277,5
70 - 74 69 495 116 670,2 185 592
75 - 79 57 683,2 146 1 285,4 203 1 030,4
80 - 84 67 1 380,9 259 3 235,9 326 2 535,8
85 - 89 79 3 146,2 252 4 887,5 331 4 317,2
90 -94 39 5 873,5 140 7 696,5 179 7 209,0
95 + 0 0 23 7 796,6 23 6 133,3
Celkem 470 163,8 1 053 360,3 1 523 262,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)