6.1.26 Úrazy: zlomenina stehenní kosti

Morbidita
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 1 32,8 1 35,1 2 33,9
1 - 4 5 42,7 1 8,9 6 26,1
5 - 9 1 6,2 0 0 1 3,1
10 - 14 0 0 3 23,4 3 11,4
15 - 19 1 8 0 0 1 4,1
20 - 24 5 32 0 0 5 16,5
25 - 29 4 20,9 0 0 4 10,7
30 - 34 5 24 1 5,2 6 14,9
35 - 39 5 20,7 4 17,7 9 19,3
40 - 44 8 31,7 2 8,3 10 20,3
45 - 49 11 55,3 3 16,2 14 36,5
50 - 54 11 56,8 8 43,4 19 50,3
55 - 59 13 73 8 44,5 21 58,7
60 - 64 43 216 31 148,4 74 181,4
65 - 69 53 289,1 60 298 113 293,8
70 - 74 41 315,3 153 948 194 665,7
75 - 79 68 858,9 160 1 467,4 228 1 211,4
80 - 84 82 1 668,7 234 2 865,2 316 2 415,7
85 - 89 87 3 570,0 277 5 533,4 364 4 890,5
90 -94 27 4 218,8 132 7 495,7 159 6 622,2
95 + 3 4 054,1 14 5 809,1 17 5 396,8
Celkem 474 165,6 1 092 374,7 1 566 271,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)